Lázár Ervin Általános Iskola

Lázár Ervin logo

  • Elérhetőségünk
  • Lázár Ervin nyomában
  • A hónap eseményei
  • Étlap és ebéd befizetés
  • Fogadóórák
  • Csengetési rend
  • Fenntartó

           

Március 1. (Kedd)                  15.30                          Felsős megbeszélés
                                                 17.00                          Fogadóóra

Március 1.-2.(kedd-szerda)    8.00-10.00               Tagozataink bemutatkozása

Március 2.(szerda)                                                     Angol kerületi bemutató óra
                                                                                          Helyszín: Karinthy ÁMK

Március 5.(szombat)                                                  Tanítás „A” hét hétfő szerint
                                                                                          Március 14 ledolgozása

Március 18. (péntek)              16.30-18.00                Tavaszi Játszóház

Március 10 (csütörtök)                                                Megemlékezés 1848. március 15-ről
                                                                                      Színházi előadás megtekintése illetve
                                                                                      Petőfi szobornál megemlékezés

                                                                                      „Sport legyen a Tiéd!”- sportágválasztó a MOM központba.

Március 16.-17. (szerda - csütörtök)                         Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

Március 17.(csütörtök)                       14.00               Alsós versmondó verseny

Március 30. (szerda)                          16.30               Beszélgetés a leendő 1. osztályosok
szüleivel Szülői Fórum

Március 21.-március 23. (hétfő-szerda)                     TÉMA - Napok
                                                                                           Nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelés
                                                                                           – Széchenyi István életének történelmi jelentősége
                                                                                              Újpest és Széchenyi István kapcsolata

 
Befizetés májusra

MÁJUSI ÉTLAPOK

                   Menü a 18-22. hétre      Menü + a 18-22. hétre
ÁPRILISI ÉTLAPOK

                   Menü a 13-17. hétre      Menü + a 13-17. hétre------------------------------------------------------------------------------
Az étkezések befizetésére az előre kijelölt 2 nap áll a szülők rendelkezésére.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a befizetés csak ezen időpontokban lehetséges, más időpontban nem!  Pótbefizetés: NINCS!
Az ingyenes étkezésben részesülő tanulók szüleinek kötelessége személyesen bejelenteni az étkezés iránti igényt a megjelölt napokon!

------------------------------------------------------------------------------
A lemondás formája változatlan, mindig a következő napra 700- tól 830  -ig Ági néninél a
titkárságon, vagy telefonon. T: 369-3180

-----------------------------------------------------------------
Ingyenesen étkezőknek is minden hónapra jelezni kell,
hogy kérik-e az étkezést!
Nekik az ebéd lemondása KÖTELEZŐ!
 

  


Pál Lászlóné
: kedd 14 órától 17 óráig

Kolossáné Takács Erika: csütörtük 14 órától 17 óráig

Csizmadiáné Hajnal Beáta: hétfő 14 órától 17 óráig

  

 


Befizetés májusraBEÍRATKOZÁS 2016

2016. április 14-én 8.00-19.00
2016. április 15-én 8.00-19.00

A beiratkozás első napján (2016.04.14-én) kizárólag a körzetes tanulók beíratása történhet meg.
A második napon az alábbi prioritásoknak megfelelően történhet a tanulók felvétele:
   1., körzetes tanuló
   2., nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
   3., nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási
          területén van
   4., nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási          területén van
   5., nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási          területén kívül van

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  -  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági           igazolvány (lakcímkártya),
  -  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
           Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
               - óvodai szakvélemény,
               - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
               - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  -  tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
      - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
               Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése a 2014: CV. törvény 28. § 10. pontja alapján módosult, „az általános iskola                köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében                lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola)”.
                  - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
                  - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
                  - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek
                      vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

  - nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet) itt tölthető le

  - adatlap beíratkozáshoz itt tölthető le

  - nyilatkozat az erkölcstan, ill. a hit és erkölcstan oktatásban való részvételre (4.sz. melléklet) itt tölthető le

  - nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (3. sz. melléklet) itt tölthető le
      (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai
       az irányadók) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit a szülőknek be kell
       tartani!
      Fontos, hogy a szülők egyetértve írassák be gyermeküket a választott iskolába.

  A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei itt nézhetők meg

----------------- -- ------------------

Kedves Szülők!

Kérjük azokat a Szülőket, akiknek gyermekük már iskolánk tanulója és testvérét, mint leendő első osztályost intézményünkbe kívánnak íratni, jelentkezzenek szándékuk megerősítése miatt.

                IskolavezetésTAVASZI JÁTSZÓHÁZ

  
  Új Magyarország


facebook

 
Ady Endre Művelődési Központ
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház  Jégpalota
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!