Lázár Ervin Általános Iskola

Lázár Ervin logo

 • Elérhetőségünk
 • Lázár Ervin nyomában
 • A hónap eseményei
 • Étlap és ebéd befizetés
 • Fogadóórák
 • Csengetési rend
 • Fenntartó

           

Április 08 (kedd)                               15.00                 Tantestület értekezle
                                                                                       Fogadó órák

Április 10 (péntek)                                                       Költészet Napja

Április 10 (csütörtök)                                                   Komplex Lázáros verseny alsó 3-4 osztály

Április 14 (hétfő)                                                           Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

Április 14-16 (hétfő-szerda)                                        Témahét Mese

Április 23 (szerda)                                                        Föld napja

Április 28 (hétfő)                                                           Pedagógiai Nap
           

                       15. heti étlap Befizetés májusra
                          
------------------------------------------------------------------------------

Az étkezések befizetésére az előre kijelölt 2 nap áll a szülők rendelkezésére.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a befizetés csak ezen időpontokban lehetséges, más időpontban nem!  Pótbefizetés: NINCS!
Az ingyenes étkezésben részesülő tanulók szüleinek kötelessége személyesen bejelenteni az étkezés iránti igényt a megjelölt napokon!

------------------------------------------------------------------------------
A lemondás formája változatlan, mindig a következő napra 700- tól 830  -ig Ági néninél a
titkárságon, vagy telefonon. T: 369-3180

-----------------------------------------------------------------
Ingyenesen étkezőknek is minden hónapra jelezni kell,
hogy kérik-e az étkezést!
Nekik az ebéd lemondása KÖTELEZŐ!
 

  


Pál Lászlóné
: kedd 14 órától 17 óráig

Kolossáné Takács Erika: hétfő 14 órától 17 óráig

Sebestyénné Rőth Zsuzsánna: csütörtök 14 órától 17 óráig

  

 

 

Tisztelt Szülők!

A IV. kerületi Tankerület tájékoztatása szerint a 2014/2015. évi első osztályba való beiratkozásra kitűzött napok közül az első két napon: április 28-29. (hétfő-kedd) kizárólag a körzetes gyermekeket lehet felvenni.
Április 30-án reggel az iskola körlevélben kap további tájékoztatást arról, hogy hány gyermeket vehetünk fel.
Ezen a napon az adott sorrendben előnyt élveznek:

 • körzetes tanulók,
 • nem körzetes, de testvére iskolánk tanulója,
 • nem körzetes, de lakóhelye (állandó lakcím hiányában tartózkodási helye) a Tankerület területén található,
 • Tankerület illetékességi területén kívüli lakos.

A jelenleg és a 2014-2015. tanévben iskolánkba járó tanulók leendő elsős testvéreinek április 29-én, kedden kiadjuk a befogadó nyilatkozatot. Kérjük a kedves szülőket, hogy ezen a napon este 18.00 óráig fáradjanak be a nyilatkozatért. Ezzel a dokumentummal tudnak kiiratkozni április 30-án a körzetes iskolájukból.

                                                                                                              Pál Lászlóné
                                                                                                              intézményvezető


                  
                 BEIRATKOZÁS a 2014/2015 –ös TANÉVRE

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 1. 2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között
 2. 2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között
 3. 2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozással kapcsolatos feladatok:

A beiratkozáshoz, az alábbi dokumentumok szükségesek:

•    a gyermek születési anyakönyvi kivonata

•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány                   (lakcímkártya),

•     az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Ilyen igazolás lehet:
            - óvodai szakvélemény,
             - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény.
             - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

•     tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában),
          a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
              - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
              - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
              - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁ11 tízévente a feltételek vizsgálata                 nélkül megújít; KGT- állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 2014. március 15-töl hatályos a Polgári Törvény könyvről          szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatalának köteles bejelenteni. (Nkt. 91.§)

                                                                              ------------------------

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 2014. március 15-töl hatályos a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)

 

                                                       Beiratkozáskor a megfelelő nyilatkozat kitöltendő!

                              / A nyilatkozat képként menthető, másolható és utána kinyomtatható. /
   

              Nyilatkozat                       24 órás meseolvasó nap 

A rendezvény fővédnöke: Dr. Molnár Szabolcs Alpolgármester Úr
Támogatónk: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Ceremóniamester: Krizsik Alfonz színművész

Vendégeink voltak:
Vathy Zsuzsanna író, Nyulász Péter író, Olasz Etelka mesemondó, Beleznai Endre színművész.
Emőd Teréz a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Dávid Ádám a Móra Kiadó szerkesztője.
Újpest Színház, Újpesti Jelen Teátrum színművészei: Dóka Andrea, Maros Bernadett, Konc Eszter, Krizsik Alfonz, Kántor Zoltán, valamint az Újpesti Szép Ernő Színház színművészei: Szinovál Gyula, Jódi Beáta, Rékai Nándor, Kántor Zoltán, Müller Zsófia, Nyilas Edina.
Virág ovi, Nyár ovi, Viola ovi vezetői, óvodapedagógusai és óvodásai,
 a Könyves Kálmán Gimnázium, Halassy Olivér Általános Iskola diákjai

Szívből jövő köszönetet mondunk:
a mesét mondó, olvasó anyukáknak, apukáknak, óvó néniknek, tanító néniknek, diákoknak, akik színessé-, valamint segítőinknek, akik fáradhatatlan munkájukkal lehetővé tették ennek a felejthetetlen 24 órás meseolvasó napnak a megrendezését:
                                                                                                                                    Iskolavezetés


                                           Megnyitó                                                                               Máté meséi
          

                                  A fájós fogú oroszlán                                                          A nagyravágyó feketerigó
            

     
                              Mesélnek az alsósok                                                              Mesél a feső tagozat
       

                                     Tanító nénik meséi                                                     Mesét olvasnak az óvó nénik 

 

                                               24 órás meseolvasó nap fotói

24 órás meseolvasó nap I. 2014.03.28.
24 órás meseolvasó nap II. 2014.03.28.
24 órás meseolvasó nap III. 2014.03.28.

 

 

 

 

 

                     Polgárvédelmi verseny fotói

Boldogan gratulálunk a kerületi 2. helyezéshez! Ügyesek voltatok!

Polgárvédelmi verseny I. 2014.03.27.
Polgárvédelmi verseny II. 2014.03.27.
                   Sok szeretettel gratulálunk Máténak a körzeti versenyen elért 1. és Gyurinak az 5. helyezéshez!
                                                                                 Szép volt fiúk!       
                                                         Drukkoljunk tovább Máténak az országoson!                                          

Pirityi Máté oklevélPirityi Máté 1. helyKirály GyörgyKirály György oklevél  Új Magyarország


facebook

 
Ady Endre Művelődési Központ
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház   Jégpalota